#zostanwdomu - 10.04.2020 r.

10 kwietnia, 2020

Kolejne nasze spotkanie – W WIELKĄ SOBOTĘ ŚWIĘCIMY POKARMY

Witam Was serdecznie 🙂

Na początku sami powiedźcie modlitwę do Anioła Stróża.

W Wielkanoc cieszymy się ze Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Posłuchajcie teraz, co mówi Pismo Święte o wydarzeniu Zmar­twychwstania Pana Jezusa.

„Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 17,23).

– Kiedy Pan Jezus zmartwychwstanie?

– W jaki sposób możemy okazać radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa?

 

Proponuję naukę piosenki z gestami „Bóg nie umarł, Jezus żyje”

Bóg nie umarł.

Jezus żyje. 3 razy

Daj Mu ręce swe.

Daj Mu nogi swe.

Daj Mu serce swe.

Daj Mu duszę swą.

On twoim Bogiem jest.

Propozycja gestów do piosenki:

Bóg nie umarł (machając palcem wskazującym w prawo i w lewo robimy „nie” lub opuszczamy ręce w dół)

Jezus żyje (unosimy palec wskazujący i środkowy do góry (symbol Jezusa) lub unosimy ręce w górę) /x3

Daj Mu ręce swe. (klaszczemy dwa razy po „swe”)

Daj Mu nogi swe. (tupiemy dwa razy po „swe”)

Daj Mu serce swe. (uderzamy pięścią w serce dwa razy po „swe”, można przy tym mówić: „bum bum”)

Daj Mu duszę swą. (podnosimy zaciśniętą pięść lub swobodną dłoń do góry i krzyczymy „uuu” po „swą”)

On twoim Bogiem jest.

 

Pokarmy, które święcimy w Wielką Sobotę nazywamy święconką.

Do wielkanocnego koszyczka wkładamy: jajka, baranka, chleb, sól, wędlinę, chrzan, kawałek ciasta i gałązki borówek.

Co symbolizują poszczególne rzeczy wkładane do koszyczka: jajka – życie; baranek – Chrystus Zmartwychwstały; chleb – Ciało Pana Jezusa; sól – minerał życiodajny, chroniący od zepsucia; wędli­na – zdrowie i dostatek; chrzan – siła fizyczna; ciasto – umiejętności; gałązki borówek – radość.

W Wielkanoc, dzieląc się święconym jajkiem z bliskimi, składamy sobie nawzajem życzenia. Po tym zasiadamy do stołu i spożywamy po­święcone pokarmy, pamiętając, że są one darem Boga.

Proszę w wolnym czasie narysować koszyczek ze święconką.

Tematem kolejnego spotkania  jest PRZEŻYWAM RADOŚĆ ZE ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

Na początku sami powiedzcie modlitwę do Anioła Stróża.

A teraz pomyślcie i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

– Kiedy jesteśmy radośni i szczęśliwi?

– W jaki sposób wyrażamy naszą radość?

Z różnych powodów jesteśmy szczęśliwi. Naszą radość okazujemy również w czasie świąt.

W Wielką Sobotę wszyscy oczekujemy na radosne wydarzenie, jakim jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Posłuchajcie uważnie opo­wiadania.

W niedzielę kobiety poszły obejrzeć grób, w którym leżał Jezus. Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Obok grobu pojawił się anioł w białych, lśniących szatach. Odsunął kamień od grobu. Strażnicy bar­dzo przestraszyli się. Anioł powiedział kobietom, że Jezus zmartwych­wstał, tzn. żyje i nie ma Go już w grobie. Polecił, aby opowiedziały o tym Apostołom.

Teraz fragment z Pisma Świętego:

„Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowa­nego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział (…). A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei” (Mt 28,5-7a).

Odpowiedzcie proszę na pytania:

– Kto poszedł do grobu Jezusa?

– Który to był dzień tygodnia?

– Kto nagle pojawił się przy grobie?

– Co uczynił anioł?

– Jak zachowali się strażnicy?

– Co powiedział anioł kobietom?

– Komu kobiety miały opowiedzieć o zmartwychwstaniu Pana Jezusa?

– Gdzie Pan Jezus udał się po zmartwychwstaniu?

Kiedy kobiety ogłosiły apostołom wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa wszystkich ogarnęła radość.

Wielkanoc to najważniejsze święto w całym roku, gdyż Jezus po­wstał z grobu, zmartwychwstał!!!

Radosnego Alleluja!!!!

Pozdrawiam Wszystkich bardzo serdecznie!!!!

Agnieszka Miernik

366

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co