#zostańwdomu - 30.04.2020 r. - religia

30 kwietnia, 2020

Witam Wszystkich bardzo serdecznie!

Na dzisiejszym spotkaniu powiemy o tym, że :”ODDAJEMY CZEŚĆ MARYI KRÓLOWEJ POLSKI”

Na co dzień często zwracamy się do naszej mamy. Kiedy cieszy­my się lub smucimy z jakiegoś powodu, najlepiej wtedy z nią poroz­mawiać. Ona zawsze pocieszy i, gdy trzeba pomoże. Mama nas kocha i troszczy się o nas.

Pan Bóg dał każdemu mamę tu na ziemi, ale także dał nam mamę, która jest w niebie.

Mamy Matkę Pana Jezusa – Maryję.

Maryja zawsze była blisko Boga. Zanim została Matką Jezusa i na­szą mieszkała w Nazarecie. Była bardzo dobra, pracowita, radosna, chętnie pomagała innym, ale przede wszystkim dużo się modliła. Pan Bóg widział dobre serce Maryi i dlatego wybrał Ją na Matkę swojego Syna. Anioł Gabriel, którego Bóg posłał do Maryi nazwał Ją błogosła­wioną i pełną łaski, czyli szczęśliwą, wybraną przez samego Boga spo­śród wielu innych kobiet.

Posłuchajcie fragmentu Pisma Świętego

„Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. (…) Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,28.38a).

– Jakimi słowami anioł zwrócił się do Maryi?

– Jaką wiadomość przekazał Maryi Anioł Gabriel?

– Co odpowiedziała Maryja aniołowi?

Maryja powiedziała o sobie, że zawsze jest posłuszna Panu Bogu. Za swoje dobre życie Bóg ją wynagrodził. Została wzięta do nieba i ogłoszona Królową nieba i ziemi. Teraz modli się za nas i pomaga nam w codziennym życiu. Ona, tak jak nasza mama, rozumie wszyst­kie nasze spraw.

Ludzie kochają Matkę Bożą. Mają w domach obrazy i figurki przed­stawiające Jej postać. Na wsi i w mieście są kapliczki dla uczczenia Maryi. My Polacy jesteśmy bardzo wdzięczni Maryi za okazane nam łaski, dlatego otaczamy Ją szczególną czcią. W naszej Ojczyźnie czcimy Maryję jako naszą Matkę i Królową Polski.

– Jak nazywa się Matka Boża przedstawiona na obrazie?

– Gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej?

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się w Częstochowie na Jasnej Górze od bardzo dawna. Opiekują się nim zakonnicy w bia­łych strojach – paulini. Obraz ten można łatwo rozpoznać pośród in­nych obrazów, ponieważ na twarzy Maryi są dwie długie rysy.

– Jak można oddawać cześć Maryi Królowej Polski?

Posłuchajcie piosenki pt.: „Czarna Madonna”

Wielu ludzi z całej Polski udaje się pieszo do Matki Bożej na Jasną Górę. 3 maja obchodzimy święto Maryi Królowej Polski. Czcimy Ją jako Królową Polski i dziękujemy za wszystkie łaski, jakie wyprosiła i nadal wyprasza dla nas u Boga. Prosimy, aby opiekowała się nami i naszym krajem – Polską. Codziennie, na Jasnej Górze o godzinie 21.00, ludzie modlą się do Maryi Królowej Polski, śpiewając „Apel Jasnogórski”.

Na koniec pomalujcie obrazek Maryi Królowej Polski.

 

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co