O nas

Wszystko o przedszkolu
 • Przedszkole Publiczne nr 9
  w Skarżysku-Kamiennej

  Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci, rodziców i środowiska lokalnego.
 • CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI I JEJ DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA 

  Przedszkole Publiczne Nr 9 w Skarżysku- Kamiennej rozpoczęło swoją działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą 1 września 1978 roku.

      Organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko- Kamienna z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej ul. Sikorskiego 18 w Urzędzie Miasta, a nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.  

       Przedszkole zlokalizowane jest przy ulicy Paryskiej na terenie dzielnicy Milica. Mieści się w wolno stojącym dużym jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, estetycznie i dobrze wyposażone w zabawki, kąciki zabaw swobodnych i zainteresowań, meble i sprzęty dziecięce posiadają certyfikaty zgodności polskiej normy PN- CN. Placówka posiada 4 sale dziecięce: grupa I- parter, grupy II, III, IV- piętro.
  Przedszkole wyposażone jest w sprzęt audio- video, każda grupa posiada komputer z dostępem do Internetu. Przy placówce jest duży, zielony plac przedszkolny, który jest doskonałym miejscem do zabaw swobodnych i ruchowych. Na placu zainstalowano huśtawki i zjeżdżalnię a w okresie wiosenno- letnim dzieci mają do dyspozycji urządzenia przenośne do zabaw ruchowych: mała zjeżdżalnia, bujaki, samochody- jeździki, drewniany sprzęt gimnastyczny, bramki do gry w piłkę, zestaw dużych klocków skórzanych: schodki, fala, itp., namioty i domki składane- ( zakupione przez rodziców- fundusz Rady Rodziców).

   Procesem oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych objętych jest 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat podzielonych na 4 grupy:
  I- dzieci 3 letnie „Misie”, II- 4 letnie „Krasnale”, III- 5 letnie „ Kaczuszki”, IV- 6 letnie „Słoneczka”.

          W organizacji placówki przedłużono o jedną godzinę czas pracy przedszkola, które jest czynne od 6.30 do 17.00- zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rodziców. W przedszkolu ztrudnionych jest 19 osób: dyrektor,9 nauczycielek w tym nauczyciel edukacji muzycznej, który prowadzi zajęcia i zabawy wokalno- muzyczne w ramach podstawy wychowania przedszkolnego, we wszystkich grupach dziecięcych, nauczyciel katechezy oraz 3 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi.

     Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.Dzieci objęte są opieką logopedyczną na terenie placówki. W ramach działalności statutowej przedszkola proces wychowawczy, dydaktyczny i opiekuńczy odbywa się w oparciu o przyjęty i dopuszczony przez dyrektora placówki program wychowania przedszkolnego oraz programy własne nauczycieli.

       Integracja przedszkola z rodzicami odbywa się poprzez czynny udział rodziców w życiu przedszkola i dotyczy wspólnych działań w oparciu o program współpracy z rodzicami. Dyrektor motywuje nauczycieli do samodoskonalenia, doskonalenia zawodowego celem podwyższania efektywności pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w przedszkolu. Przy realizacji projektu „Maluch”- zadania Gminy Skarżyska- Kamiennej, przeprowadzono kapitalny remont: dobudowa części budynku, wymiana stolarki okiennej w budynku przedszkola, elewacja budynku, ułożenie tarasów z kostki brukowej i opaski wokół budynku, remont kuchni, szatni, piwnic. Wymienione działania zapewniają społeczności przedszkolnej bezpieczne, higieniczne i estetyczne warunki pobytu w placówce, co w znacznym stopniu podniosło jakość pracy przedszkola. Ponadto powyższe działania pozwoliły na utworzenie przy przedszkolu Żłobka Miejskiego Nr 1 i Klubu Dziecięcego.

  • mgr Izabela Hentka
   Nauczyciel i Dyrektor przedszkola
  • mgr Dagmara Sowińska-Hyb
   Psycholog
  • mgr Magdalena Żmijewska
   Logopeda
  • mgr Katarzyna Wędzicha
   Nauczyciel
  • mgr Elena Korolkow
   Nauczyciel
  • mgr Nina Łutczyk
   Nauczyciel
  • Anna Karpeta
   Obsługa
  • mgr Karolina Długoszewska
   Nauczyciel
  • mgr Magdalena Misiak
   Nauczyciel
  • Ewa Świtoń
   Obsługa
  • mgr Joanna Karpińska
   Nauczyciel
  • Karolina Połczyńska
   Obsługa
  • mgr Małgorzata Góźdź
   Nauczyciel
  • Ilona Kubkowska
   Obsługa
  • mgr Aneta Piasta-Kudełka
   Nauczyciel
  • mgr Kamila Bilska-Fiereńczuk
   Nauczyciel
  • Kamila Banaś
   Opiekunka

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co